Toto stránka slouží pro zadávání úkolů pro žáky naší školy po dobu uzavření školy.

ÚKOLY – 4. ROČNÍK

4. ročník

1 2 3 6

CO BUDE V TESTU?

 1. I CAN- JÁ UMÍM
 2. I CAN´T- JÁ NEUMÍM
 3. HRÁT TENIS- PLAY TENNIS
 4. ZPÍVAT- SING
 5. ČÍST- READ
 6. DĚLAT JUDO- DO JUDO, PLAY JUDO
 7. MALOVAT-PAINT
 8. HRÁT FOTBAL- PLAY FOOTBALL
 9. HRÁT LEDNÍ HOKEJ- PLAY ICE HOCKEY
 10. SKÁKAT- JUMP
 11. PLAVAT- SWIM
 12. A TVOŘENÍ VĚT- například JÁ UMÍM HRÁT HOKEJ- I CAN PLAY ICE HOCKEY

JÁ NEUMÍM PLAVAT- I CAN´T SWIM

A PODOBNÉ VĚTY TVOŘENÉ ZE SLOVÍČEK 3.- 11. TADY NAHOŘE

 

 

V testu z matematiky – v pátek, se objeví příklady tohoto typu:

X – 60 = 200, x + 800 = 1250

 

4 8080 : 3 =                        5544 : 9 =

 

128                   360                            Převody:

.  62                   . 21                             5km =        m,    3 hodiny =       min.

…………..         ………….                         120 cm =      mm,   2kg  =      g,

 

36 : 5 =     zb.                23 : 5=      zb.

 

630  :    70 =                    800 :  ……. =   20

4500 :   ……. = 5              1600 :  …..= 80

 

Zlomky:

Vypočítej jednu třetinu z 21, dvě čtvrtiny ze 40, jednu polovinu z 12, jednu osminu z 64,

Porovnávání zlomků – viz učebnice M PS str.41

 

 


TEST ÚTERÝ -23.2.2021 BUDE OBSAHOVAT-PLAKÁT-A POSTER PLAKÁTY POSTERS

LAMPA- A LAMP LAMPY- LAMPS

STŮL- A DESK STOLY- DESKS

POLIČKA- A SHELF POLIČKY- SHELFS

POSTEL- A BED POSTELE-BEDS

KRABICE- A BOX VÍC KRABIC- BOXES

ŽIDLE- A CHAIR VÍC ŽIDLÍ- CHAIRS

POLŠTÁŘ- A CUSHION POLŠTÁŘE- CUSHIONS

OBRAZ-A PICTURE OBRAZY-PICTURES

 

ZDE ( JEDNOTNÉ ČÍSLO ) THIS

ZDE (MNOŽNÉ ČÍSLO) THESE

TAM ( JEDNOTNÉ ČÍSLO) THAT

TAM (MNOŽNÉ ČÍSLO) THOSE

BUDE TAM TABULKA, DO KTERÉ MI DOPLNÍTE TATO UKAZOVACÍ ZÁJMENA

 

WHOSE- ČÍ? KOHO?

VĚTY, NAPŘÍKLAD-

ČÍ JE TAHLE LAMPA? WHOSE LAMP IS THIS?

TA LAMPA JE TÁTY- IT IS DAD´S LAMP

ČÍJE TENHLE PLAKÁT? WHOSE POSTER IS THIS?

TEN PLAKÁT JE BADA- IT IS BAD´S POSTER

1 2 3 6