Toto stránka slouží pro zadávání úkolů pro žáky naší školy po dobu uzavření školy.

ÚKOLY – 4. ROČNÍK

4. ročník

1 2 3 5

V angličtině pracujeme v uč. na str. 66 , ale jde mi jen o názvy dnů v týdnu, na str. 68 cv.2 roční doby, slovíčka z lekce 31. – 32. si zapiš.

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-weather-1-uroven?source=explicitExercise

V PS od str. 76, vím, že nestačíte všechno, tak jen 77/ 5, 78/ 3, 79/ 4,5, 81/5, 82/ 1,2, 83/6.

Toto je poslední úkol.

V čítance 4. na str. 172 čti a zazpívej si Hlídač krav, na str.173 čti, pak mi napiš do mailu, jak si představuješ svoje prázdniny. Pak si čti sám až do konce čítanky, povídej si s rodiči, co se ti nejvíce líbilo. Na str. 179 – 181 si přečti příběh Africký kouzelník, uměl bys odpovědět na tyto otázky:

V jakém podnebí se odehrává příběh?

Jakou řečí se zde můžeš domluvit?

Co si představuješ pod pojmem šaman a co bys chtěl umět, kdybys byl šamanem?

Dnes se posuneme od sčítání a odčítání úseček k jejich násobení. Je to str. 42 M PS 4. Stačí vypracovat alespoň 2 cvičení.

Také stále pokračujte v závěrečném opakování. Pracovat můžete až do str. 30, ale nemusíte všechna cvičení splnit. Některé slovní úlohy jsou obtížné, kreslete si náčrtky, pozor na převody jednotek ve slovních úlohách. Toto je úkol až do 18.6.

Dokončíme Čj PS 4, str. 36 – 40, slohové cvičení vynechte.

Pozor na shodu: TI sněhuláci stáli, draci létali.

Nevyjádřený podmět si můžeme nahradit zájmenem nebo je nám známý z minulé věty – cv.1 str.36. V základní skladební dvojici podtrháváme sloveso – přísudek vlnovkou, podmět rovnou čarou – str.38, cv.2.

 

České země po husitských válkách – běhavka (1)

Přečtěte si text, pak vypočítejte nebo přiřaďte odpovědi do mezer podle kartiček z druhé části textu. Můžete si také karty rozstříhat a rozmístit po pokoji. Kdo najde správnou odpověď dříve, ten vyhrává. Zahrajte si s rodiči na rychlost.

V učebnici Vl je to str. 38 – 39, v PS dopiš str. 21.

Poslední téma je Habsburkové, začneme s nimi až 5.ročník. Letos si jen něco zjistíme o renezanci.

Do sešitů si nakreslete renezanční štít domu, viz obrázek v uč.str.43.

https://www.cestovinky.cz/clanek/8-nejkrasnejsich-renesancnich-pamatek-ceska

Na této adrese si prohlédni a vypiš alespoň 4 renezanční památky z naší země.

Napiš mi na mail, jestli jsi nějakou navštívil.

PS VL – dokonči si str.23 – 24. Poslední úkol z vlastivědy máš hotov.

Čteme si v učebnici Př. str 76 a 77 – Vypište si do sešitu pravidla chování v přírodě. Tato pravidla také najdete zde: https://www.google.com/search?q=pravidla+chov%C3%A1n%C3%AD+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B&oq=pravidla+chov%C3%A1n&aqs=chrome.5.0j69i57j0l6.7410j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Dále si najděte na internetu heslo: národní parky ČR, jsou to čtyři území, vypište si jejich názvy a z každého NP si napište a prohlédněte jednu zajímavou lokalitu. Napište si, zda jste ji třeba již navštívili.

Jistě všichni víte, že Český ráj je CHKO. Zadejte si : https://www.cesky-raj.info/cs/co-navstivit/, napište mi na mail, co jste zde již navštívili nebo kam byste rádi v našem kraji jeli.

Poslední úkol : nakresli si na A4 8 sběrných nádob na tříděný odpad a napiš a také trochu nakresli, co do nich patří. Např. modrá – papír.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01m-i72xPdRSMLFUcA3p5MORw_wBg:1591489330944&source=univ&tbm=isch&q=barvy+popelnic&sa=X&ved=2ahUKEwi49-_ht-7pAhWGGewKHV26DDEQsAR6BAgHEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=UlLIX3CRbWaG-M

Prohlédni si videa na www. jaktridit.cz

Tento úkol je až do 15.6.

 

Dobrý den, prosím pracovat v PS Aj: 26. lekce str.67/ cv. 4,5, dále jen str. 68 z 27.lekce, z 28.lekce str. 70. Pak vynechte str. 71 a pracujte na str. 72. Tím dokončíme část Food – jídlo. Z učebnice vám stačí přečíst str.65. Také si děti samy nakreslí dva talíře, jeden se zdravými potravinami, druhý s nezdravými. Do talíře si napíší: Eat salads. They are healthy. Do druhého opačný text. Je to v učebnici str. 61 nahoře.

 

V PS M 4 najděte na str. 34 cv. 3 a 4, konstrukce rovnoběžníků.

Dále na str. 26, 27 pracujte na opakovacích cvičeních, nemusíte vše stihnout do týdne, spíše procvičujte to, co vám dělá potíže.

 

1 2 3 5