Toto stránka slouží pro zadávání úkolů pro žáky naší školy po dobu uzavření školy.

ÚKOLY – 3. ROČNÍK

3. ročník

Opakování , procvičování násobení a dělení násobků 10 – Početník 2.díl – str. 26/1. a 2.sloupeček + str. 11/4.sloupeček – tento sloupeček mi ofoťte a pošlete na mail.

Opakování , procvičování písemného sčítání a odčítání – Početník 2.díl – str. 8/1. a 2.sloupeček – ofoťte a pošlete, prosím, na můj mail.

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU – postup je pořád stejný, jako při odčítání desítek. Nezapomeňte, že počítáme odzadu, odspodu a ptáme se: Kolik mi chybí do? 632179 (9 a kolik mi chybí do 12? 33 napíšu pod jednotky, držím si jedničku z 12 – přičtu ji k 7, 7+1 je 8. 8 a kolik mi chybí do 13? 5 – 5 napíšu pod desítky, držím si jedničku z 13 – přičtu ji k 1, 1+1 jsou 2. 2 a kolik mi chybí do 6? 4 – 4 napíšu pod stovky. Výsledek je 453. Zkouška – příklad na sčítání 453 + 179 (zapiš jako písemné sčítání) a vypočítej. 

MPS str. 35/6,7

Dobrovolný DÚ – MPS str. 35/cv. 3,4

Početník 2.díl – str. 9/ 1. a 2. sloupeček

____________________________________________________________________________

Společná hodina matematiky ve čtvrtek 21. 5. od 10 hodin – připravte si Početník 2.díl, papíry – budeme si procvičovat písemné +,-, zaokrouhlování.

____________________________________________________________________________

Opakování vyjmenovaná slova po S – PS str. 23/cv. 1 dole – vybarvi si dole balonky, jak jsi byl/a úspěšný/á + https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s – CHYTÁKY PO S, CESTA PŘES RYBNÍČEK.

Začneme s řadou vyjmenovaných slov po V – VY,VYSOKÝ,VÝT,VÝSKAT,ZVYKAT,ŽVÝKAT,VYDRA,VÝR,VYŽLE,POVYK,VÝHEŇ a slova s předponou VY-, VÝ-.

  1. Nauč se řadu vyjmenovaných slov po V zpaměti.
  2. Vyjmenovaná slova po V (nadpis) – napsat si je jednotlivě do červeného sešitu A 4(VYJMENOVANÁ SLOVA)na novou stránku pod sebe – každé vyjmenované slovo na 1 řádek a určit u nich do závorky slovní druh.
  3. https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v – první čtyři cvičení – PREZENTACE VYJMENOVANÝCH SLOV, VÝZNAM VYJMENOVANÝCH SLOV,ŘAZENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV. ŠIBENICE.
  4. Práce do červeného sešitu – VYJMENOVANÁ SLOVA – vypiš do sešitu ukrytá vyjmenovaná slova po V.

VYDRAVÝSKATPOVYKVYŽLEVYVÝRVÝHEŇŽVÝKATVYSOKÝVÝT

Která vyjmenovaná slova po V chybí? Dopiš je.

ČJ PS str. 24/cv. 1,2 – nahoře

ČJ PS str. 24/cv. 1 – dole – slova příbuzná VY, VYSOKÝ, VÝT – slova dopište i do červeného sešitu vyjmenovaná slova

ČJ PS str. 24/cv.2 – dole – VY – jako vy všichni (podobně jako MY – my všichni – skupina lidí).

______________________________________________________________________________

Společná hodina v úterý 19. 5. od 10 hodin – budeme si procvičovat vyjmenovaná slova, vysvětlíme si význam vyjmenovaných slov po V – společně budeme pracovat do PS str. 24/cv.3 + budeme pracovat do červeného sešitu VYJMENOVANÁ SLOVA – budeme potřebovat pastelky, pero, sešity (pokud máte doma ČJŠ) – PS ČJ, červený sešit VS

______________________________________________________________________________

Opakování – pády PS ČJ str. 41/cv. 1 – ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

– slovní druhy – zopakuj si básničku na slovní druhy + číslo a slovní druh, jak jdou za sebou

Tento týden si zopakujeme slovíčka, projděte si lekci 19 – 22, uč.str. 67.

Tady si poslechni slovíčka Potraviny – příprava na příští lekci

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-food-1-uroven?source=explicitKC

Můžeš si vybrat i jiná cvičení a slovní okruhy, vybírej si úroveň: lehké.

Děkuji všem, kteří poslali domácí úkol  – pracovní list 1, do konce týdne prosím o zaslání pracovního listu č.2 z minulého týdne (někdo mi již poslal) – Procvičování vyjmenovaných slov po S.

Ve vyjmenovaných slovech po S budeme pokračovat – vyjmenujte mamince, tatínkovi řadu vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S.

Ze str. 82 učebnice online – si do červeného sešitu vypište slova příbuzná – potom ČJ PS str. 21/cv.1,2 dole.

Ze str. 83 učebnice online –  do červeného sešitu vypište slova příbuzná – potom ČJ PS str. 22/cv.1,2.

Ze str. 84 učebnice online – do červeného sešitu vypište slova příbuzná – potom ČJ PS str. 23/cv.1,2.

Pravopisné pětiminutovky str. 35/1. sloupeček si uděláme společně na úterní hodině, potom samostatně 2. a 3. sloupeček.

Opakujte si také pády – určování pádů – skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm – POZNÁVÁME PODSTATNÁ JMÉNA – cv. 1,2,3. připomeňte si co všechno jste se učili o podstatných jménech – číslo, rod – u mužského -životnost, pád.

___________________________________________________________________

Společná hodina v úterý od 9,30 hod – pozor změna- společně budeme pracovat do Pravopisných pětiminutovek + do ČJPS. připravte si oba sešity + penál.

____________________________________________________________________

Opakování , procvičování násobení a dělení násobků 10 – Početník 2.,díl – str. 25/3.sloupeček + str. 11/3.sloupeček

MPS str. 34/cv. 6 – opakování +,-

Nová látka – PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-28/ – prohlédněte si video, zkuste si počítat + psát na papír příklady, které tam budete mít, potom si vypočítejte MPS str. 35/1,5 – počítání bez přechodu desítky – příklady na procvičení Početník 2. díl str. 5/1. a 2. sloupeček + zkouška (výměna sčítanců) + str. 8/1. a 2. sloupeček + zkouška (příklad na sčítání)

Geometrie – MPS str. 38 Rýsování ve čtvercové síti cv. 1,2 – ve čtvercové síti rýsujeme podle pravítka s dobře ořezanou tužkou – jednotkou délky je 1 čtvereček, rýsujte po čarách. Zopakujte si – rovinné útvary pojmenováváme velkými tiskacími písmeny podle abecedy.

Ve cvičení 2 – dvojice stran označujeme stále velkými tiskacími písmeny – VX,XY,YZ,ZV + délka stran se zapisuje /VX/= …….. nezapomeň na jednotky délky.

__________________________________________________________________________________________________________

Společná hodina přes zoom čtvrtek 14. 5. od 10 hodin – připravte si Početník 2 + PS M +  penál, pero, pravítko

__________________________________________________________________________________________________________

 

Pusťte se do opakování 5. kapitoly na str. 42 v PS, přečťete si otázky ve cvičení 1. a vybarvěte odpovědi ve cvičení 2.

 

Prosím o zaslání pracovního listu z minulé hodiny – doplňování přípon, předpon, tajenka – na můj mail do středy 6. 5.

Opakování, procvičování vyjmenovaných slov po P – https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/vyber.htm – SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S

Vyjmenovaná slova po S (nadpis) – napsat si je jednotlivě do červeného sešitu A 4(VYJMENOVANÁ SLOVA)na novou stránku pod sebe – každé vyjmenované slovo na 1 řádek a určit u nich do závorky slovní druh.

SYN, SYTÝ, SÝR, SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL, SYČET, SYPAT

SYN (1.)

SYTÝ (2.)…….. atd.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s – první 3 cvičení

Práce do červeného sešitu – VYJMENOVANÁ SLOVA – vypiš do sešitu ukrytá vyjmenovaná slova po S.

SÝRUSYCHATSYČETSÝKORASYTÝSYNSYPATSYCHRAVÝSYROVÝSÝČEK –

  1. Které vyjmenované slovo po S chybí? Dopiš ho.
  2. Která vyjmenovaná slova po S jsou názvy zvířat? – Zakroužkuj je hnědě.

ČJ PS str. 20 / cv. 1 – dole,str.21/ cv. 1,2,3 nahoře

UČEBNICE ONLINE – str. 81 – slova příbuzná ke slovům SYN,SYTÝ,SÝR dopsat do sešitu VS podle učebnice +

Do sešitu VS si napiš dvojice slov , domaluj k nim obrázky nebo dopiš významy slov a napiš k nim větu – viz vyjmenovaná slova po P (hledej a najdeš).

SÝRA (kousek sýra)     X       SÍRA (žlutý nerost)

SYTÝ (najedený)       x           (V) SÍTI (rybářské)

U SYNA (na návštěvě)       x          USÍNÁ (bude spát)

SYPAT (drobečky ptáčkům)      x        SÍPAT  (mít chrapot)

____________________________________________________________________________

V úterý 5. 5. v 10 hodin budeme mít společně hodinu ČJ přes ZOOM – připravte si pracovní list, který máte v příloze + sešit VYJMENOVANÁ SLOVA

Pracovní list:OPAKOVÁNÍ 3.ročník 4.5. -.7. 5.

_____________________________________________________________________________

Pravopisné pětiminutovky str.34- 1. sloupeček si uděláme společně v úterý, 2. a 3. sloupeček samostatně – při doplňování postupujte stejně, jako v návodu z minulé hodiny.

Opakování, procvičování POČETNÍK 1.díl – str.27/ 1. a 2. sloupeček, str. 28/ 1. a 2. sloupeček + procvičování násobilky na https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8/priklady.html

Nová látka: Dělení násobků 10 jednociferným číslem

Vypočítáme si nejdříve příklad:  16      :   2 = 8,                        20    :     4    =  5                       25        :    5    = 5

160    : 2   = 80                      20:      4   =  50                     2500   :    5   =  500

Platí pravidlo: Je-li dělenec zakončen jednou nulou nebo více nulami, příklad vypočítám tak, že si nuly zakryji, příklad vypočítám jako prosté dělení a potom do výsledku musím zapsat stejný počet nul, jako bylo v dělenci.

MPS str. 31 cv. 1,3, MPS str. 36/ 10

___________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 7. 5. budeme mít společnou hodinu matematiky přes ZOOM, budeme počítat do POČETNÍKU 2.díl, budeme si procvičovat násobilku a pracovat v pracovním sešitě – opakovat písemné sčítání a odčítání.

_____________________________________________________________________________