Toto stránka slouží pro zadávání úkolů pro žáky naší školy po dobu uzavření školy.

ÚKOLY – 2. ROČNÍK

2. ročník

Ve čtvrtek 14. 5. jsme si na společné hodině vysvětlovali jak můžeme dělit na stejné části – pracovali jsme na st. 42 v MPS a zjistili jsme, že dělení je opačný příklad k násobení. Zopakujte si násobky č. 2 – 0.,2,4,6,8,…….

Opakujte si v MPS str. 43/ cv. 6 – jeden den si opakujte násobilku – 1/2 cvičení – násobení č.2  a 2. den si udělejte 2. část cvičení – příklady na + a -.

Už víme, že dělení je rozdělování na stále stejné části – tento týden si procvičíte dělení na dvě stejné části – MPS str. 44,45 – celé – můžete si znovu pustit video ze 4.5 – 7.5. , je tam podrobně vysvětlené dělení č.2.

M geometrie – str. 76/cv.3 – zopakujte si rýsování úsečky:

 1. Narýsuj libovolnou přímou čáru podle pravítka.
 2. Vyznač na ní bod G.
 3. Od bodu G naměř podle pravítka 8 cm – v bodě G bude 0, tam kde bude 8 cm, tam vyznač bod H(malou čárkou).
 4. Body mimo přímku označujeme křížkem.
 5. Úsečky porovnáváme podle papírku nebo podle pravítka – můžeš použít obě možnosti.
 6. Délku úsečky označujeme /  ../ např./GH/

M geometrie str. 77/cv. 1,2,3 – připomeňte si – na pravítku měříme v cm.

Další jednotky míry – měření jsou: milimetr – 1mm, decimetr – 1 dm, metr – 1 m, kilometr – 1 km.

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm

1 m = 100 cm.

Jehlan je geometrické těleso – jeho boční strany jsou tvořeny trojúhelníky.

_____________________________________________________________________________

Společná hodina matematiky bude ve čtvrtek 21. 5. od 9 hod – budeme pracovat v MPS str. 46

______________________________________________________________________________

Opakujte si stále řadu slovních druhů – každý den ji řekněte alespoň 2x mamince nebo tatínkovi –

1.podstatná jména

2. přídavná jména……….

Zopakujte si také básničku o slovních druzích – bude vám pomáhat umět se na jednotlivé slovní druhy zeptat.

!!Opakování podstatných jmen a abecedy – Zopakuj si abecedu + Co jsou to podstatná jména ? PS ČJ str. 47 – Příloha č.1 a) rozstříhej názvy zvířat, přiřaď a nalep je správně k jednotlivým obrázkům. Potom ke slovům zapiš číslo, pořadí slov podle abecedy, zvířata můžeš správně vybarvit a pošli mi na mail. 

Rozhlédněte se kolem sebe a řekněte mamince, tatínkovi, tomu kdo se s vámi učí , kde se co nachází. Používej slova na, pod, nad, vedle. (Na stole je ….., nad skříní je …… atd.)

Slova , která označují přesné umístění věcí, lidí, zvířat, rostlin se nazývají PŘEDLOŽKY!!!!!! Připomeň si: Předložky před jmény stojí, samy bez nich neobstojí. Co to asi znamená? Zkuste si popovídat o významu věty.

PŘEDLOŽKY JSOU NAPŘ. K,S,,V,Z,O,U,ZA,OD,DO,PO,POD,NAD,PRO,PŘED,BEZ,KOLEM…… Najdeme je před 1. podstatnými jmény – pro maminku

                                     2. přídavnými jmény – na velké (lodi)

                                      3. zájmeny – u tebe.

Vyslovujeme je dohromady se slovem, ke kterému patří , ale píšeme je vždy zvlášť.

ČJ PS str. 26/cv.1, 2 povinné + RÉBUS -dobrovolný DÚ

SPOJKY – SLOVA, VĚTY SPOJIT MÁME, SPOJKY K TOMU ZAVOLÁME. Spojky jsou slova, která spojují slova – maminka a tatínek, nebo celé věty – Maminka vaří a tatínek pracuje v garáži. Mezi spojky patří např. : A, I, ANI, NEBO, ALE, ŽE, PROTOŽE, JESTLIŽE, JELIKOŽ, KDYŽ, KDYBY, ABY  ………atd.

ČJ PS str. 27/cv. 2

___________________________________________________________________________

Podrobně si učivo vysvětlíme v úterý na společné hodině ČJ od 9 hodin. Budeme pracovat do PS str. 26/cv. 3 + soutěž, str. 27/cv.1

Připrav si PS ČJ + ČJ Š – napíšeme si opět krátký DI.

___________________________________________________________________________

 

Zopakujte si, co jste se naučili na str.61 a vypracujte cvičení 2 na str.64, barevnými pastelkami si najděte cestu v bludišti a napište, jak se nazývá mládě dané dvojice zvířat. Děkuji Vanclová V.

Děkuji za zaslání domácích úkolů těm, kteří splnili. Tento týden si zopakujte psaní BĚ,PĚ,VĚ,MĚ – Pravopisné pětiminutovky str. 22/1. a 2.sloupeček – nemusíte posílat. Věřím, že všichni si už pamatují pravidla psaní těchto skupin.

Zopakujte si také slovní druhy – už byste je měli umět jak jdou za sebou – řekněte je mamince, tatínkovi nebo babičce –

1.podstatná jména

2. přídavná jména

3. zájmena ………………………………………..atd.

Opakování – Co jsou to slovesa – slova vyjadřující pohyb, že někdo něco dělá. Ptáme se na ně: Co dělá?

PS ČJ str. 25/1,2,3 je povinné, cv. 4 je dobrovolné.

Učebnice online – ČJ 2 str. 93/cv. 5 + a) – vypracuj do sešitu ČJ Š (Nezapomeň napsat datum, cv. b)  si udělej ústně, maminka, tatínek tě zkontrolují.)

________________________________________________________________________________

Společná hodina na zoomu v úterý, tentokrát již od 8,30 hod – budeme pracovat do PS ČJ + napíšeme si diktát do ČJŠ – připrav si tedy sešity + pero, pastelky.

________________________________________________________________________________

 

Ahoj druháčci, pro tento týden jsem si pro vás připravila procvičování NÁSOBENÍ č.2.

Početník 2.díl – str. 2/ 1. sloupeček, str. 4/ 1. a 2. sloupeček (Sloupečky na stránce 4 mi prosím pošlete ofocené do pátku 15. 5. – děkuji.)

MPS str. 40/ cv. 1, 2, 4, 5, 6  + str. 41/cv. 4, 5, 6, 7

Dobrovolný DÚ – str. 39/cv. 4,5

Matematika geometrie – str. 75/cv.3, str. 76/cv.1,2

_________________________________________________________________________________

Společná hodina ZOOM ve čtvrtek 14. 5. od 9 hodin – začneme PŘÍPRAVU NA DĚLENÍ. Budeme potřebovat Početník 2.díl + PS, pastelky, pero, tužku.

_________________________________________________________________________________

Vaším úkolem bude přečíst si o dalších třech hospodářských zvířatech v příloze a vypracovat str.61 v pracovním sešitě. Vypracujte také cvičení „Kdo k sobě patří?“ barevnými pastelkami. Děkuji Vanclová V.

Opakování, procvičování HRAVÝ POČETNÍK 1.díl str. 22/2. a 3. sloupeček – opakování sčítání a odčítání do 100.

Opakování, procvičování HRAVÝ POČETNÍK 2.díl str. 1/1. a 2. sloupeček – příprava na násobení – násobení je vlastně pamětné sčítání stejného čísla několikrát za sebou 1+1 – dvakrát sečtu jedničku …….

Opakování násobků č. 2 – vyjmenujte mamince, tatínkovi řadu po 2 – od 0 – 20.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/vyhledavaninasobku2.htm – KYTIČKA, MOTÝLEK, TŘEŠNĚ, MIMOZEMŠŤAN

MPS str. 38 – NÁSOBKY DVOU

MPS str. 38/cv. 1,2,3,4,5,6

Mrkněte na video – stačí 1.půlka – vysvětlení násobení a dělení č.2, v 2.půlce je násobená a dělení č.3.

_____________________________________________________________________________

Ve čtvrtek od 9 hod si společně dáme hodinu matematiky přes ZOOM – společně si uděláme MPS str. 39/cv. 1,2,3

Připravte si PS, pero, tužku.

_____________________________________________________________________________

M GEOMETRIE str. 75/cv. 1,2 – zopakujte si, jak jste minule měřili. Zkuste změřit úsečku – Co je to úsečka? – Přímá čára, která začíná v jednom bodě a končí v druhém bodě – je to tedy přímá čára ohraničená dvěma body. Patří body do úsečky? ANO. Pokud budeme měřit úsečku, budeme ji vždy měřit od bodu k bodu. Pravidla měření – k prvnímu bodu přiložím 0 na pravítku a přečtu na něm číslo, které je u druhého bodu úsečky, u bodu , kterým úsečka končí.

Děkuji za odeslání DÚ + chválím ty, kteří mi poslali i dobrovolný DÚ.

Zopakujte si básničku SLOVNÍ DRUHY + umět je vyjmenovat, jak jdou za sebou  – procvičení na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy – podstatná jména cv. 1,2,3

UCEBNICE ONLINE ČJ 2 – str. 92/ cv. 1 – povídejte si o tom, co lidé, zvířata dělají na obrázku – SLOVA, KTERÁ VYJADŘUJÍ, CO ZVÍŘATA, LIDÉ A VĚCI DĚLAJÍ SE NAZÝVAJÍ SLOVESA – Poučka pod obrázkem. Přečíst si ji a umět podle ní odpovědět na otázku: Co jsou to slovesa?

PS str. 24/cv. 1,2 – cv. 2 DÚ – poslat do čtvrtka 7. 5. na můj mail.

Úkol z ČÍTANKY, který je zadaný dole v PS  na str. 24, vám pošlu okopírovaný v úterý na mail!!!!! – Pošlete mi ho vypracovaný také do čtvrtka 7. 5. 

__________________________________________________________________________

V úterý 9,00 hod – hodina ČJ přes ZOOM – PS str. 24/cv. 3 a),b) + dáme si DI slov 

Připravte si PS, papír nebo pokud máte doma sešit ČJ Š, pero, pastelky – zelenou, červenou.

___________________________________________________________________________

Dobrovolný DÚ – soutěž na str. 24 – poslat také do čt 7. 5.

Opakování, procvičování DI, TI, NI – Pravopisné pětiminutovky – str. 13,14,15 – z každé stránky vždy jen 1 sloupeček – vysvětlit si významy slov , zda všichni rozumí slovům, která doplňují.

 1. Nechte děti, ať si samy přečtou celý sloupeček.
 2.  Vysvětlete si společně významy slov – zda rozumí všem slovům.
 3.  Nechte je, ať si samy doplňují di/dy, ti/ty, ni/ny.
 4.  Přečtěte jim slova správně – můžete přehánět výslovnost – di/dy, ti/ty, ni/ny.
 5.  Společně si překontrolujte, vysvětlete si chyby.

Máte rádi zvířata? Nyní se podíváme na ta hospodářská – PS str.60. Nejprve se zeptejte, jestli děti znají nějaké hospodářské zvíře? Kde ho viděli? Chováte doma, nebo někdo z příbuzných nějaké hospodářské zvíře?

Dnes se podívejte na následující dvě hospodářská zvířata v přiložených článcích a vyplňte úkoly na str. 60 v PS. Také si přečtěte krátké vyprávění o Áje na str. 60. Děkuji Vanclová V.

 

 

Puzzle-zvirata

http://www.english-time.eu/english-club/vyukova-videa/domaci-mazlicci-zvirata-na-farme/180-farm-animals/

Poslechněte si video a pak v pracovním listu vybarvěte, stříhejte, skládejte a pojmenujte zvířata podle videa. Dokážeš pojmenovat i některá divoká zvířata. Pamatuješ si je?