Toto stránka slouží pro zadávání úkolů pro žáky naší školy po dobu uzavření školy.

ÚKOLY – 1. ROČNÍK

1. ročník

ČJ ČTENÍ, PSANÍ

 1. Opakování, procvičování znalosti dosud probraných hlásek – písemná forma – rodič diktuje, děti píší samostatně na mazací tabulku fixou – e,u,i,a,o,m (malá písmenka – NÍZKÁ),  velká a malá písmenka – l, t, A,O, M (VYSOKÁ)
 2. ČTENÍ pohádky O koblížkovi – na papíře ve čtecích deskách – děti čtou samostatně, s dlouhými slovy lze pomoci
 3. Porozumění textu: Kdo v pohádce byl hlavní hrdina?   Kdo další v pohádce vystupoval? Jaká zvířátka v pohádce vystupovala? kdo snědl koblížek? ……….
 4. DÚ – na druhou stranu papíru mají děti za úkol namalovat jedno zvířátko z pohádky O koblížkovi (které se jim nejvíce líbí) – můžou k tomu použít encyklopedie, obrázky z internetu, podle kterých svůj obrázek namalují + připsat k obrázku 2 věty o namalovaném zvířeti. Co o něm děti vědí – krátké jednoduché 2 věty – píší velkým tiskacím písmem.
 5. Písanka str.16 – 3. a 4. řádek – procvičení psaní hlásky M, m. Lze použít návod na YOUTUBE: Výuka psaní – M – YouTube
 6. Písanka str. 16 – Míla – přečíst si slovo- červeně si zvýraznit velké M (jméno), čárka nad i. Slovo obtáhnout a 2x napsat na řádek.
 7. DÚ – Písanka str. 16 – dopsat 2 řádky. POZOR!!!!!! na napojování o – u, v každém slově si červeně obtáhnout to, co je důležité, na co nesmí děti zapomenout – velké písmeno, háčky, čárky. Každé slovo obtáhnout a 2x napsat na řádek.
 8. DÚ sobota, neděle – ČÍST!!!

 

MATEMATIKA

 1. Početník – rozcvička str.21/ 1. sloupeček, str. 22/1. sloupeček
 2. PS str.51 /cv. 2, lze pracovat podle: Příklady na – v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 51, cv.2 – YouTube
 3. PS str. 51/cv. 3, lze pracovat podle: Příklady na – v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 51, cv.2 – YouTube
 4. PS str. 51/cv. 4, lze pracovat podle: Rozklady čísel v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 51, cv.4 – YouTube

 

Na pondělí 8. 3. si děti na hodinu připraví

 1.hodina ČJ – děti budou potřebovat PS Čteme a píšeme, písanku, tabulku, fixku, penál, pastelky, pero

2.hodina M – na hodinu budeme potřebovat MPS + Početník, penál, pastelky, pero, tabulku, fixu

3. hodina PRV – PS Prvouky, penál, pastelky, pero

 

ČJ – ČTENÍ, PSANÍ

Čtení pohádky O veliké řepě – děti čtou samostatně, kontrola rodičů nutná. Popovídat si o pohádce:

 1. Kdo v pohádce vystupuje – postavy?
 2. Kdo stál za řepou první?
 3. Kdo stál za dědou? ………………
 4. Jak pohádka dopadla?

Písanka str. 15 opis dalších dvou vět – červeně si opět ve větách vyznačit vše důležité – velká písmena, háčky, čárky, tečky, znaménka za větou. Věty si přečíst a napsat 1x na řádek POD.

PÍSANKA STR. 16 – NÁCVIK PSANÍ PSACÍ PODOBY M . hůlka, kopeček, kopeček, nožička – vybarvit si lodičku – trup i plachtu – velké písmenko, písmenko 5x obtáhnout a napsat 2 řádky.

MATÝSKOVA MATEMATIKA

str. 50/ celá

cv. 1 lze pracovat dle: Odčítání v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 50, cv.1 – YouTube

cv. 2 – samostatně – pracujte dle zadání dole na stránce

str. 51/ cv. 1 samostatně – pracujte dle zadání dole na stránce

ČJ Čteme a píšeme

PS str. 20 – popovídat si o čem jste včera četli? Pohádku O červené Karkulce. Kdo v pohádce vystupoval? O čem pohádka byla? Jak dopadla?…………, na str. 20 máme připravenou básničku O červené Karkulce – přečtěte si ji s dětmi (společně, potom děti samy) a pracujte dle úkolů. která jsou pod básničkou.

Písanka str. 14 – zopakovat si na tabulku psaní písmenka m – napsat slovo lom + mušle 3x na řádek. POZOR na napojování o a m ve slově lom. Pracujte podle písanky. Připomínám:

POSTUP PSANÍ DO PÍSANKY Psát by měly v jednom tahu – čárky, háčky se mají psát nakonec. Nejdřív si přečtou slovo, které mají napsat – červeně si zvýrazní háčky, tečky, velká písmena, obtáhnou si slovo perem a teprve potom ho napíší do řádku, doplní háčky, tečky, čárky, přečtou si po sobě, popřípadě doplní háčky, tečky čárky – co jim chybí. !!!!!!!! POZOR NA DODRŽOVÁNÍ VELIKOSTI PÍSMA – MÁME VYSOKÁ PÍSMENA (l,t,d), NÍZKÁ PÍSMENA (a,o,s,š,e,i,u), VELKÁ PÍSMENA (A,O).

Pokud písmena tvoří slovo – drží se za nožičku nebo za ručičku, POZOR NA NAVAZOVÁNÍ K VELKÉMU O – napojuje se dole, a napojování k malému o – napojuje se za ručičku.

DÚ – písanka str. 15 – opis 2 vět (opsat pouze 1x,na řádek POD)

                                                                 Olo, tiše!

                                                                 Aleši, sluší ti to.

Červenou pastelkou si nejdříve vyznačte ve větách to, na co nesmí děti zapomenout, co je důležité!!!!! Velké písmenko na začátku, čárku za slovy, čárky ve slovech, háčky, znaménko za větou. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Olo, te!

Aleši, sluší ti to.

 

MATÝSKOVA MATEMATIKA

PS str. 49 – celá, děti pracují samostatně, dle zadání dole. Zadání ke cvičení si přečtou samy, pomozte pouze s dovysvětlením, pokud nerozumí.

cv. 2 – Příklady na + v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 49, cv.2 – YouTube

cv. 3 – Příklady na + v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 49, cv.3 – YouTube

cv. 4 – Rozklady čísel v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 49, cv.4 – YouTube

 

Zítra, ve čtvrtek 4. 3. si děti na hodinu připraví

 1.hodina ČJ – děti budou potřebovat tabulku + fixu, písanku, papír s pohádkou O veliké řepě, penál, pastelky, pero+ úsměv na tváři

2.hodina M – na hodinu budeme potřebovat MPS + Početník, penál, pastelky, pero + úsměv na tváři

ČJ Čteme a píšeme

papír – O červené Karkulce – čtení pohádky, děti čtou po větách, podtržená slovní spojení se snaží číst dohromady – slovo s předložkou, najít k obrázkům z papíru větu, která k ní patří – spojit pastelkou (NÁPOVĚDA: 1. obrázek, úplně nahoře – Karkulka nesla košík s jídlem, 2.obrázek – Vlk utíkal do chaloupky a babičku sežral. 3.obrázek – Všichni se radovali a jedli bábovku.)

papír 2.strana – O červené Karkulce – porozumění textu – pastelkou zakroužkuj správné dokončení věty.

Písanka str.14 – nácvik malého psacího m – malé písmenko, vybarvíme trup lodičky – pastelkou, vybarvíme lodičku – trup i v 1. a 2.řádku, písmenko m píšeme v celku – DĚTEM BYCH POPISOVALA – píšeme kopeček a spadneme z něj rovně dolů – vyšplháme se po strmém pádu znovu nahoru, znovu spadneme dolů a potom už přiděláme nožičku – PODÍVEJTE SE S DĚTMÍ NA : Nácvik malého psacího m – YouTube,

Ať si děti zkusí napsat malé psací m nejdříve na tabulku – fixou – psát podle návodu, můžou si rukou obtáhnout i na PC podle videa, teprve potom 3x obtáhnout v sešitě – úplně nahoře a potom napsat 3 řádky v sešitě. Za DÚ – napsat slovo med (POZOR – u malého psacího d najedeme na kapičku, jako při psaní a, o, vrátím se, dokončím kapičku a vyjedu vysoká záda nahoru, vracím se po čáře a dokončím nožičkou), máslo – 3x do sešitu – ale až odpoledne, ať nemají unavenou ruku. Při psaní připomínám:

POSTUP PSANÍ DO PÍSANKY Psát by měly v jednom tahu – čárky, háčky se mají psát nakonec. Nejdřív si přečtou slovo, které mají napsat – červeně si zvýrazní háčky, tečky, velká písmena, obtáhnou si slovo perem a teprve potom ho napíší do řádku, doplní háčky, tečky, čárky, přečtou si po sobě, popřípadě doplní háčky, tečky čárky – co jim chybí. !!!!!!!! POZOR NA DODRŽOVÁNÍ VELIKOSTI PÍSMA – MÁME VYSOKÁ PÍSMENA (l, t, d), NÍZKÁ PÍSMENA (a, o, s, š, e, i, u), VELKÁ PÍSMENA (A,O).

M Matýskova matematika

Početník str. 18/poslední sloupeček – rozcvička, děti počítají samostatně, prosím o následnou kontrolu – opravte s dětmi chyby – nejlépe zelenou pastelkou – škrtnu špatný výsledek a zeleně napíši vedle nový.

Početník str. 19/ 2. sloupeček – procvičení, při kontrole postupujte stejně jako v minulém cvičení – zelenou pastelkou opravte s dětmi chyby, opravu napište nad rámeček zeleně

MPS str.48/cv.1 – lze pracovat podle: Sčítání v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 48, cv.1 – YouTube

MPS str. 48/cv. 2 – Děti vyhledávají informace ze cv. 1 a doplňují, znají, umí, mohou pracovat samostatně, pokud by někomu nešlo, lze pracovat podle: Sčítání v oboru 0 až 10, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 48, cv.2 – YouTube

MPS str. 49/cv. 1 – samostatná práce – opět prosím o následnou kontrolu zelenou pastelkou

 

Zítra, ve středu 3. 3. , se uvidíme přes PC.

 1.hodina ČJ – děti budou potřebovat PS Čteme a píšeme, tabulku + fixu, písanku, penál, pastelky, pero+ dobrou náladu

2.hodina M – na hodinu budeme potřebovat MPS + Početník, penál, pastelky, pero + dobrou náladu

ČJ čtení – papír O SMOLÍČKOVI (mají ve čtecích deskách)

Děti čtou samostatně po větách. Pozor na klesání hlasu na konci věty. Krátká slova – číst již najednou, bez šeptání. Snažit se o plynulé čtení. Otázky k textu (pokládejte je dětem):

 1. S kým bydlel Smolíček?
 2. Kdo unesl Smolíčka?
 3. Kdo zachránil Smolíčka?
 4. Poučil se Smolíček?

Obrátit papír na 2.stranu a děti samostatně vybírají správné dovětky věty – kroužkují pastelkou.

Kdo chce, může si obrázky vybarvit, vypracovaný papír s pohádkou podepsat a uložit do čtecích desek.

Písanka str. 13 – dopsat celou stránku – všechna slova napsat 3x, snažit se neroztahovat písmo, pokud se nevejde3x nic se neděje – při psaní dodržovat – pěkně se posadíme, sešit mírně nakloníme (pravý roh sešitu nahoru), nohy opři do podlahy, správný úchop tužky, píšeme zlehka – pokud se někomu nebude dařit, lze opravit na poslední stránce 32 – rodiče slovo předepíší

Nenechte je psát celé 4 řádky najednou – 2 řádky – procvičit si ruku a dopsat další 2 řádky – slovo letadlo přepsat do psací podoby na řádek POD!!!!!

POZOR NA PSANÍ SLOVA DOLETÍ – napojení ol – drží se za ručičku. Klidně jim to takhle řekněte, děti budou vědět. 

POSTUP PSANÍ DO PÍSANKY Psát by měly v jednom tahu – čárky, háčky se mají psát nakonec. Nejdřív si přečtou slovo, které mají napsat – červeně si zvýrazní háčky, tečky, velká písmena, obtáhnou si slovo perem a teprve potom ho napíší do řádku, doplní háčky, tečky, čárky, přečtou si po sobě, popřípadě doplní háčky, tečky čárky – co jim chybí. !!!!!!!! POZOR NA DODRŽOVÁNÍ VELIKOSTI PÍSMA – MÁME VYSOKÁ PÍSMENA (l,t,d), NÍZKÁ PÍSMENA (a,o,s,š,e,i,u), VELKÁ PÍSMENA (A,O).

Pokud písmena tvoří slovo – drží se za nožičku nebo za ručičku, POZOR NA NAVAZOVÁNÍ K VELKÉMU O – napojuje se dole, a napojování k malému o – napojuje se za ručičku.

 

M – Matýskova matematika PS str. 47 – celá

cv. 1 lze pracovat podle: Porovnávání (0 – 10), MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 47, cv.1 – YouTube

cv.2 – samostatně

cv. 3 lze pracovat podle: Číselné řady, MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL – POČÍTÁME DO DESETI, str. 47, cv.3 – YouTube

Hezký den. Jana Rn.

ČJ PS – str. 12,13 – str. 12 společně si s dětmi prohlédněte, pojmenujte si pohádkové postavy – ať Vám je děti zkusí vyhláskovat – KRÁL, PRINCEZNA, PRINC, ŠAŠEK, KLAUN

– STR. 13 – čtení hádanek + zápis odpovědi na čárku pod+ spojte s odpovědí i obrázek (děti odpovědi zapisují velkými tiskacími písmeny)

V této fázi čtení budeme už jen procvičovat dovednost čtení, abychom přešli pomalu k plynulému čtení, bez šeptání. Nepůjde to hned, ale je důležité stále trénovat – děti si mohou číst společně s vámi už jakékoliv dětské knížky – pozor na vhodné čtení, abychom je neodradili. Text by měl být kratší, jasný, srozumitelný, písmenka větší. Vhodné jsou knížky, které jsou označené jako 1.čtení – např. Petra Braunová: Kuba nechce číst, Jak se Vojta ztratil, Johana s dlouhýma nohama…… Dalšími vhodnými autory pro 1.čtení jsou: Ivona Březinová, Daniela Krolupperová……….

Přes prázdniny jsem dětem nakopírovala texty s pohádkami O Budulínkovi, O neposlušných kůzlátkách, O ježibabě  – u některých z nich, máte z 2.strany i porozumění textu, tak si ho s dětmi udělejte, ať víte, jak děti rozumí čtenému. Bohužel nemám tyto texty uložené v PC, protože jsem je vytvářela už hodně dlouho, proto pokud ti, kteří nebyli v pondělí, úterý, ve středu ve škole a chtěli by tyto pohádky, budu je mít pro Vás připravené nahoře v budově ZŠ – zítra tam budu po obědě cca do 14 hod a příští týden v pondělí celý den. (Týká se to  Míry K., Lukáška H., Jarouška a Káji).

PÍSANKA – dopsat str. 6 , při psaní dbát na čistotu psaní, správně sedět, naklonit sešit, psát zlehka, čitelně, pěkně + vždy si obtáhnout předepsaný tvar + slovo si přečíst před psaním i po něm!!!!!! Správná technika psaní je – napsat celé slovo najednou a háčky, čárky dopsat teprve potom – zkoušejte to také tak, proto je nutné si slovo po napsání po sobě přečíst!!!!!

MPS – str. 36- celá, pracujte dle zadání dole na stránce

PŘEJI HLAVNĚ KLIDNÉ PRÁZDNINY A NEZAPOMEŇTE S DĚTMI ČÍST KAŽDÝ DEN. Děkuji. JR

ČJ – začínáme číst a psát

 1. Procvičování čtení – věty č.5 – 2. sloupeček
 2. Uvolňovací cviky- mašinka , str.38 – v zadání nahoře – ZVÍŘÁTKA A BROUČCI ….. děti v textu vyhledávají hlásky podle zadání a pastelkou je barevně označují – Diktát hlásek : B – žlutě, V – modře, K – červeně, J – oranžově, D – hnědě, H – zeleně
 3. Uvolňovací cviky-mašinka str. 38 – pastelkou děti domalovávají hlavičky – pouze kruhy kolem dokola – několikrát obtáhnout pastelkou, netlačit na pastelku, správné držení pastelky, správný posed
 4. PS ČJ str. 54 – zopakovat hlásku, kterou jsme se včera učili – B – vyjmenuj alespoň 5 věcí, které začínají na B + popovídání o obrázku – Bára je na vozíku.
 5. PS ČJ str. 55 – čtení nahoře – BÁRA JE NA VOZÍKU. JAK SE TO MOHLO STÁT. (pracujte dle zadání dole na stránce – šedý pruh). Povídejte podle obrázků, co se Báře mohlo stát, proč je asi na vozíku?…… K obrázkům dopisujte věty podle zadání, místo slov, která neumí děti napsat, namalují obrázek – př. 2.obrázek – Bára skočila do neznámé vody a uhodila se do hlavy – ponaučení – NESKÁKEJ DO VODY, KTEROU NEZNÁŠ, KAM NEVIDÍŠ – vedle větu jsme napsaly B(jako Bára) HOP DO VODY.
 6. DÚ – domalovat obrázek + dopsat větu v PS ČJ str. 55 + PS ČJ str. 56 celá – pracujte dle zadání dole na stránce.

M – Matýskova matematika

 1. MPS str. 49/cv.1 – pracujte dle zadání v učebnici dole nebo lze pracovat dle: https://www.youtube.com/watch?v=pOTI4UperK0&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=171
 2. MPS str. 49/cv.2 – pracujte dle zadání v učebnici dole nebo lze pracovat dle: https://www.youtube.com/watch?v=EnKfBB3jS3A&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=172
 3. MPS str. 49/cv. 3 – pracujte dle zadání v učebnici dole nebo lze pracovat dle: https://www.youtube.com/watch?v=k90aNSGLZGY&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=173

V pondělí 16. 11. 2020 není ONLINE VYUČOVÁNÍ, v úterý 17. 11. je státní svátek . S dětmi se uvidím ve středu 18. 11. 2020 v naší třídě v MŠ, s rouškou. Vyučování dle platného rozvrhu z 1. září. Budu se těšit. Všem děkuji za spolupráci, trpělivost. 🙂

 

 

ČJ – Začínáme číst a psát

 1. Kontrola DÚ – MŮJ DENÍK – děti m i přečetly každý jednu větu.
 2. Procvičování čtení – věty č.5 – slova označená barevně, výrazně již čteme najednou, nešeptáme, nehláskujeme
 3. Velký modrý sešit A4 – na další volnou stránku napíšeme pastelkou P – přidáme k němu bříško a vznikne nám B. 5x obtáhneme pastelkou nové písmenko + napíšeme ho 5x kolem na volnou plochu.
 4. ČJ PS str. 54 – povídání o obrázku – BÁRA, upozornění na vozík. proč má asi Bára vozík ? ………..
 5. Vybarvíme červenou pastelkou B ve slově BÁRA + B ve větě (v obdélníku) pod obrázkem a větu přečteme jako BÁRA ZAČÍNÁ NA B. Nebo BÁRA MÁ NA ZAČÁTKU JMÉNA B. -……………..
 6. ČJ PS str. 54 – tužkou napsat pěkně 1. řádek písmenka B. Barevně označit co se mi povedlo, nepovedlo(červená, zelená pastelka).
 7. DÚ ČJ PS str. 54- 2.řádek – napsat písmenko B.
 8. Čtení dole na str.54 – vysvětlení obrázků + vyznačení vět – žlutě obtáhneme tečky. Čtení podle vět + popovídání o textu – porozumění čteného textu.
 9. Samostatná práce do modrého sešitu se sluníčkem, přečíst si větu , opsat ji do sešitu + namalovat obrázek k větě -NA STOLE JE MÍSA.
 10. DÚ čtení vět č.5

 

M – Matýskova matematika

 1. MPS str. 43/cv,2 – pracujte dle zadání v PS (dole na stránce) nebo lze pracovat dle: https://www.youtube.com/watch?v=1UV4f6e9iBU&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=151
 2. MPS str. 48/cv, 1,2 – pracujte dle zadání dole na stránce nebo lze pracovat dle: https://www.youtube.com/watch?v=Fq4_RZTScc0&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=168 – my jsme si společně pomáhaly i bonbóny, které jsme rozdělovaly do mističek.
 3. MPS str. 48/cv. 3-pracujte dle zadání dole na stránce nebo lze pracovat dle: https://www.youtube.com/watch?v=M_kk_yJ5l5A&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=169
 4. MPS str. 54/cv.4 – pracujte dle zadání dole na stránce – samostatná práce

ČJ- Začínáme číst a psát

 1. Uvolňovací cviky – mašinka str. 37 – přečetla jsem dětem básničku a diktovala jsem ji hlásky, které měly hledat a kroužkovat v dané básničce. V – žlutě, H – modře, P – červeně, D – zeleně
 2. Uvolňovací cvik – kouř z hrnce – pastelkou, uvolněná ruka, správné sezení, sklon sešitu, správné držení pastelky + psát zlehka, netlačit na pastelku.
 3. PS str. 52 – práce s textem – slova ČTI (4 sloupečky po 3 slovech) – děti přečtou + význam slov – vysvětlit
 4. PS str, 52 – práce s textem – stále stejná slova – Diktovala jsem dětem slova – kroužkovaly je – vyhledávaly – samostatná práce: žlutě – JED, červeně – DUDÁK, modře – DUHA,  hnědě – VODA (rodiče potom ohodnotili – 0 – 1 chyba – 1, 2 – chyby 2, 3 chyby :(.
 5. PS str. 52 – PIŠ – děti vyhledávají slova z textu nahoře a zapisují je samostatně k obrázkům, každé slovo pouze 1x.
 6. PS str. 53 – MŮJ DENÍK – přečetli jsme si společně – vysvětlili.
 7. DÚ – PS str. 53 – MŮJ DENÍK ( PIŠ A KRESLI) – děti mají za úkol zkusit si napsat svůj deník – napsat 2 věty, slova která neumím napsat, můžou namalovat, nebo je napsat s pomocí rodičů. Věty ať jsou krátké, jednoduché.
 8. Modrý sešit se sluníčkem – děti měly za úkol přečíst si(pouze přečíst) větu – samostatně – U LESA STOJÍ DOMEČEK. A mají ji namalovat do sešitu se sluníčkem(za posledním psaním vynechat řádek) – namalovat obrázek, který větu vystihuje, už jsme zkoušeli ve škole – větu neopisovat !!!!!!! Trénujeme porozumění textu.
 9. DÚ – Trénovat stále čtení – věty č.5 

 

M – Matýskova matematika

 1. M PS str. 43 /cv. 1 – lze pracovat podle:                                                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=iqgFkILRxRg&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=150
 2. M PS str. 47/cv. 1 – lze pracovat dle:                                                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=0wS0Q7AzI0M&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=165
 3. M PS str, 47/cv. 2 – lze pracovat dle:                                                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=0wS0Q7AzI0M&list=PLlQgBpv1udkLICti4lq8BP3UcjZrav4uH&index=165
 4. M PS str. 47/cv. 3 – počítej zpaměti
 5. Společné vyvození počítání s 0 – při sčítání s 0 je výsledek roven vždy číslu, které se sčítá s 0.